Godkendelse af køretøjer på jernbanenettet

Senest opdateret 01-03-2021

Trafikstyrelsen godkender nye, konstruktionsmæssigt ændrede, fornyede og opgraderede veteranbaner og veterantogskøretøjer der skal køre på jernbanenettet.

Trafikstyrelsen godkender, nye, konstruktionsmæssigt ændrede, fornyede og opgraderede veterantogskøretøjer. Godkendelsen sker i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet.

En ansøgning skal sendes til: rul-mat@tbst.dk

Bemærk, at køretøjer der kører ude på jernbanenettet skal registreres i det nationale køretøjsregister (NVR).


Relevante links

Læs mere om godkendelse af rullende materiel (nyt vindue)

Læs mere om registrering af køretøjer (nyt vindue)