Trafikale sikkerhedsregler

Sidst opdateret 12/11/2020
Trafikale sikkerhedsregler er f.eks. sikkerhedsinstrukser (SIN), sikkerhedsreglement (SR), sikkerhedsmeddelelser og regelsæt der beskriver færdselsreglerne. Disse skal være dækkende for de sikkerhedsmæssige forhold der er i veterantogsorganisationen.

Hvornår skal trafikale sikkerhedsregler godkendes?

Nye og ændrede trafikale sikkerhedsregler skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det betragtes som en ændring af reglerne, hvis veterantogsorganisationen ønsker at:

 

 • Rette i eksisterende trafikale sikkerhedsregler
 • Tilføje helt nye trafikale sikkerhedsregler
 • Ophæve eksisterende trafikale sikkerhedsregler

 

Styrelsen skal underrettes, hvis hele eller dele af en godkendt ændring alligevel ikke ønskes iværksat eller udskydes.

 

Ansøgningsproces

Hovedforløbet af godkendelsesprocessen for nye eller ændrede sikkerhedsregler er følgende:

 

 • Veterantogsorganisationen fremsender ansøgning inklusiv dokumentation/forklaring på ændringen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på mailadressen: veteranbaner@tbst.dk samt cc til jec@tbst.dk 
 • Styrelsen vurderer ansøgningen og den medsendte dokumentation og meddeler veterantogsorganisationen, om det er nødvendigt med supplerende oplysninger.
 • Når sagen er tilstrækkelig oplyst, træffer Styrelsen på baggrund af materialet, en afgørelse med udgangspunkt i, om det er sandsynliggjort, af sikkerhedsniveauet samlet set ved den nye sikkerhedsregel eller den ændrede sikkerhedsregel er opretholdt.

 

Ansøgningens indhold

Ansøgningen om nye eller ændrede sikkerhedsregler skal være ledsaget af dokumentation, som oplyser om sagen og dens indflydelse på jernbanesikkerheden, dog må sikkerhedsreglen aldrig være i konflikt med Banedanmarks trafikale sikkerhedsregler (SR, SIN mv.).

 

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 

 • Hvilke regler, normer, punkter, paragraffer der ændres
 • Kort beskrivelse af emnet (Overskrift)
 • Beskrivelse af selve ændringen – hvad ændres
 • Hvorfor ønskes ændringen gennemført, f.eks. sikkerhedsmæssige årsager, erfaring fra forløber til ulykke eller en ulykke
 • Beskrivelse af de sikkerhedsmæssige konsekvenser af ændringen
 • Konsekvenser, f.eks. i form af ændret/øget instruktion, ændringen i andre regelsæt m.m.