Uddannelser

Sidst opdateret 12/11/2020
Uddannelser som skal godkendes, er f.eks. veterantogslokomotivfører, togfører, rangerleder, eller andre funktioner med sikkerhedsmæssigt indhold.

Hvornår skal uddannelser godkendes

Nye og ændrede uddannelser skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det betragtes som en ændring af uddannelser, hvis veterantogsorganisationen ønsker at:

 

 • foretage væsentlige ændringer i eksisterende uddannelser
 • udarbejde helt nye uddannelser

 

Når veterantogsorganisationen tilpasser en eksisterende uddannelse på baggrund af ændringer i de trafikale sikkerhedsregler, skal uddannelsen ikke godkendes på ny.


Ansøgningsproces

Hovedforløbet af godkendelsesprocessen for nye eller ændrede uddannelser er følgende:

 

 • Veterantogsorganisationen fremsender ansøgning inklusiv dokumentation/forklaring på ændringen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på mailadressen: veteranbaner@tbst.dk samt cc til jec@tbst.dk 
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer ansøgningen og den medsendte dokumentation og meddeler veterantogsorganisationen, om det er nødvendigt med supplerende oplysninger.
 • Når sagen er tilstrækkelig oplyst, træffer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på baggrund af materialet, en afgørelse.

Ansøgningens indhold

Ansøgningen om nye eller ændrede uddannelser skal være ledsaget af dokumentation, som oplyser om sagen og dens indflydelse på jernbanesikkerheden.

 

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 

 • hvilken uddannelse ændres
 • kort beskrivelse af emnet (Overskrift)
 • beskrivelse af selve ændringen – hvad ændres
 • hvorfor ønskes ændringen gennemført, f.eks. sikkerhedsmæssige årsager, erfaring fra forløber til ulykke eller en ulykke
 • beskrivelse af de sikkerhedsmæssige konsekvenser af ændringen
 • konsekvenser, f.eks. i form af ændret/øget instruktion.

Godkendelses af undervisere

Alle undervisere, som anvendes i uddannelse og efteruddannelse af veterantogslokomotivførere, skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Når veterantogsorganisationen ansøger om godkendelse af en underviser, er det veterantogsorganisationens ansvar, at underviseren har de rette kvalifikationer og har gennemført de nødvendige kurser for at udføre opgaven som underviser.

 

Desuden skal veterantogsorganisationen dokumenterer hvilke relevante kurser underviseren har gennemgået over for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Ansøgningen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal indeholde oplysninger samt dokumentation på erfaring vedr. undervisning og øvrige nødvendige kompetencer på den enkelte underviser, der er nødvendige for at godkende underviseren.

 

Veterantogsorganisationen garanterer for den enkelte undervisers kompetence.

 

Dette gælder både undervisere i indmeldende veterantogsorganisation, og undervisere, som er indlånt fra andre veterantogsorganisationer, jernbanevirksomheder og/eller infrastrukturforvaltere.

 

Veterantogsorganisationen fremsender ansøgning inklusiv dokumentation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på mailadressen: veteranbaner@tbst.dk samt cc til jec@tbst.dk