Jernbanesikkerhed

Ansøg om helbredsgodkendelse

Personer, der udfører funktioner med betydning for jernbanesikkerheden, skal have en gyldig helbredsgodkendelse udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Indberet sikkerhedsmæssige fejl på jernbanen

Infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder med sikkerhedscertifikat skal rapportere konstaterede sikkerhedsrisici i forbindelse med fejl eller svigt i konstruktion eller funktion af teknisk udstyr.

Præsentationer fra gå-hjem-mødet om den 4. jernbanepakke

Den 16. januar afholdte styrelsen det første gå-hjem-møde om 4. jernbanepakke. To oplægsholdere fra det europæiske jernbaneagentur holdte oplæg om 4. jernbanepakke og ERA's erfaringer med de nye ansøgnings- og sagsbehandlingsprocesser.

Seneste nyt på jernbaneområdet

Udgivet

07/02/2020

Nyhed

Ny tilsynsplan for jernbanen

Tilsynsplanen for jernbanen viser de planlagte tilsynsaktiviteter i 2020. Planen skal være med til at skabe gennemsigtighed for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomhederne og jernbaneinfrastrukturforvalterne.
Læs mere